Přihlášky do kurzu

Přihláška pro nováčky (začátečníky) Přihláška pro pokračující (Černá Pole)

Přihláška pro začátečníky
 

Odesláním této přihlášky uděluji správci souhlas ke zpracování mých výše uvedených osobních údajů za účelem přidělení přístupového kódu do rezervačního systému a zpracování těchto osobních údajů v rámci rezervačního systému. V rámci rezervačního systému je možné rezervace provádět opakovaně, jakož i rušit již provedené rezervace. Současně potvrzuji, že jsem se předem seznámil/a s přesnými podmínkami zpracování osobních údajů správcem tak, jak jsou uvedeny níže a byl/a o rozsahu a způsobu zpracování, jakož i o svých právech, které pro mě ze zpracování vyplývají, správcem řádně informován/a. Souhlas uděluji na dobu neurčitou do doby odvolání souhlasu nebo jiného zániku oprávnění ke zpracování osobních údajů.

Dále uděluji souhlas s pořizováním fotografií a zvukově obrazových záznamů, jak jsou uvedeny níže.

Zásady ochrany osobních údajů zde.
Souhlas s pořizováním fotografií, zvukově obrazových záznamů a se zpracováním osobních údajů zde.

Přihláška pro pokračující (Černá Pole) 

Odesláním této přihlášky uděluji správci souhlas ke zpracování mých výše uvedených osobních údajů za účelem přidělení přístupového kódu do rezervačního systému a zpracování těchto osobních údajů v rámci rezervačního systému. V rámci rezervačního systému je možné rezervace provádět opakovaně, jakož i rušit již provedené rezervace. Současně potvrzuji, že jsem se předem seznámil/a s přesnými podmínkami zpracování osobních údajů správcem tak, jak jsou uvedeny níže a byl/a o rozsahu a způsobu zpracování, jakož i o svých právech, které pro mě ze zpracování vyplývají, správcem řádně informován/a. Souhlas uděluji na dobu neurčitou do doby odvolání souhlasu nebo jiného zániku oprávnění ke zpracování osobních údajů.

Dále uděluji souhlas s pořizováním fotografií a zvukově obrazových záznamů, jak jsou uvedeny níže.

Zásady ochrany osobních údajů zde.
Souhlas s pořizováním fotografií, zvukově obrazových záznamů a se zpracováním osobních údajů zde.