SYSTÉM OMLUV A NÁHRAD

SYSTÉM OMLUV A NÁHRAD
20.11.2023

Jak v Rosničce omlouváme lekce a zadáváme náhrady?

Milí klienti,

rádi bychom připomněli systém omluv a náhrad lekcí v Rosničce.
Vše potřebné si zadáváte sami přes rezervační systém Auksys.

OMLUVY:
Každý plaváček má možnost si každou lekci v kurzu omluvit a čerpat za ni lekci náhradní. Lekce je možné omlouvat libovolně dlouho dopředu, nejpozději však:
- do 7:00 toho dne, kdy má lekce proběhnout - v kurzech začínajících dříve než v 9:00 
- do 8:00 toho dne, kdy má lekce proběhnout - v kurzech začínajících v 9:00 a později.
Pozdě omluvená nebo neomluvená lekce propadá.
Omluvy je možné provést také emailem, formou SMS nebo telefonicky, a to v případě, kdy nemůžete využít Auksys. Na nepřijatý hovor není brán zřetel.
Toto platí i pro náhrady.

NÁHRADY:
Pouze za řádně omluvenou lekci budete mít k dispozici lekci náhradní. Náhradní lekce je možné čerpat v rámci běžícího kurzu, plus v prvních 4 týdnech kurzu následujícího.

Je-li v lekci volné místo (zelené políčko), můžete si zadat náhradu.
Je-li lekce, na kterou si plánujete náhradu přihlásit, obsazená (červené políčko), je možné nastavit tzv. hlídání lekce:
- jakmile se někdo omluví nejpozději do 24:00 předcházejícího dne, budete do lekce automaticky zapsaní a přijde vám potvrzující SMS zpráva
-
jakmile se někdo omluví v rozmezí od 0:00 do času, kdy vámi hlídaná lekce začíná, přijde vám SMS zpráva, která vás vyzve, abyste se do lekce zapsali.
Hlídat je možné max. 2 lekce současně.

V rámci vzájemné ohleduplnosti mezi našimi plaváčky prosíme o řádné omlouvání lekcí. Umožníte čekajícím dětem navštívit jejich náhradní lekci.

Děkujeme za spolupráci.
Vaše Rosničky

Nahoru