Termíny kurzů

Sezóna 2019/2020

Pobočka Černá Pole

Kurz I září – říjen 2019 2. 9. – 2. 11. rezervace červen – srpen
Kurz II listopad 2019 – leden 2020 4.11. – 8. 1. rezervace v říjnu
Kurz III leden – březen 2020 9. 1. – 4. 3. rezervace v prosinci
Kurz IV březen – květen 2020 5. 3. – 4. 5. od 13.3. pozastaven z důvodu pandemie koronaviru COVID-19
Kurz V květen – červen 2020 5. 5. – 29. 6. zrušen
Kurz VI květen-červenec 2020 30.5.-18.7. přesunutý kurz z března

Kondiční plavání

Kurz I září 2019 – leden 2020 2. 9. 2019 – 5. 2.2020 rezervace červen – srpen
Kurz II           leden – červen 2020                            12.2. – 29. 6.2020 od 13.3. pozastaven z důvodu pandemie koronaviru COVID-19        
kurz III           červen-říjen 2020                            1.5. – 18.7.,  31.8. – 26.10.2020                            přesunutý kurz z března                                                         

Kdy neplaveme

Kurz I       sobota       28. 9. 2019                  Den české státnosti
Kurz I       pondělí – pátek       28.10. – 1. 11. 2019                  Podzimní prázdniny
Kurz II       pondělí – středa       23.12.2019 – 1.1. 2020                  Vánoční prázdniny
Kurz IV       pátek       10.4.2020                  Velikonoční pátek
Kurz IV       pondělí       13. 4. 2020                  Velikonoční prázdniny

 

Pobočka Milénova

 Kurz I  září  – leden  pátek: 13.9.2019 – 24.1.2020
 Kurz  II  únor – červen  pátek: 7.2. – 26.6.2020  od 13.3. pozastaven z důvodu pandemie COVID-19           
 Kurz  II  březen – červen  středa: 4.3.- 24.6.2020  od 13.3. pozastaven z důvodu pandemie COVID-19    
 Kurz  III  září – prosinec  středa: připravujeme  posunutí kurzu za období od 13.3. – 26.6.   připravujeme.               
 Kurz  III  září – prosinec  pátek: připravujeme  posunutí kurzu za období od 13.3. – 26.6.   připravujeme.        

Rezervace probíhají během celého roku.

Kdy neplaveme

Kurz I
     pátek
      27.12.2019 – 3.1.2020
                Vánoční prázdniny
Kurz I
     pátek
      31.1.2020
                Pololetní prázdniny
Kurz II
     pátek
      21.2.2020
                Jarní prázdniny
Kurz II
     pátek
      10.4.2020
                Velikonoční pátek
Kurz II
     pátek
      1.5.2020 a 8.5.2020
                Státní svátky

 

Sezóna 2020/2021

Pobočka Černá Pole

Kurz I srpen – listopad 31.8.-9.11.2020 rezervace červenec – srpen
Kurz II listopad- leden 10.11.2020-30.1.2021 rezervace říjen
Kurz III leden – duben 1.2.-19.4.2021 rezervace leden
Kurz IV duben – červen 20.4.-28.6.2021 rezervace březen-duben

Kondiční plavání

Kurz I září – leden 31.8.2020 – 30.1.2021 rezervace červenec – srpen
Kurz II leden – červen 1.2.2021 – 28.6.2021  rezervace leden

Kdy neplaveme

Kurz I           28. 9. 2020                                       Státní svátek
Kurz II         17.11.2020                                       Státní svátek
Kurz II          23.12.2020-2.1.2021                   Vánoční prázdniny
Kurz III         22.2.-25.2.2021                             Jarní prádzniny
Kurz III         2.4., 5.4. 2021                                 Státní svátek
Kurz IV         1.5.2021                                           Státní svátek